Balanskringmanagement

Voor de registratie van de energiestroom en de afrekening van het daadwerkelijke verbruik worden virtuele rekeningen - de balanskringen - gevormd. Het balanskringmanagement waarborgt de evenwichtigheid van de balanskringen.
 
Met haar balanskringmanagement verzorgt natGAS het complete beheer van balanskringen, assisteert zij bij de opstelling van behoefteprognosen en rekent zij balanskringen af. Hierdoor worden de kosten uit het balansbeheer steeds op een zo laag mogelijk niveau gehouden. Dagelijks worden prognoses gesteld van de te dekken energiebehoefte en worden de handelspunten en de interfaces tussen de netbeheerders aangewezen. Een veelvoud van mathematische formules garandeert de beste klantenoplossingen.
 
De rapportage (dispatching) geschiedt 24 uur per dag en omvat alle belangrijke onderwerpen inzake netbewaking en -regeling, de waarborging van de verzorgingszekerheid evenals de berekening en het beheer van de transportcapaciteit. De nieuwste klanteninformatie wordt zonder vertraging direct in de lastenprognose opgenomen. De afrekening van de balanskring geschiedt met inachtneming van onbalansenergie en structureringsbijdragen. In het Europese buitenland gelden de desbetreffende nationale balansregels en subsidiesystemen als afrekeningsbasis. Vaak speelt natGAS daarbij - onafhankelijk van de levering - de rol van 'balancing shipper'.