Cross Commodity Management

Alleen warmte-krachtkoppeling kan de hiaat vullen die gedurende het jaar ontstaat in de uren dat de zonne- en windkracht geen relevante bijdrage aan de benodigde stroomverzorging kunnen leveren. Echter, de tegengestelde prijsontwikkeling van stroom en aardgas belast de rendabiliteit van deze efficiƫnte, klimaatvriendelijke installaties en verandert het bedrijven ervan in een uitdaging.

natGAS wil de energietransitie actief mede vormgeven en heeft daarom een compleet multi-commodity-concept ontwikkeld dat een consequent marktprijsgerichte regulering en fijnafstemming van de in te zetten energie mogelijk maakt.

Zo kan de waarde van de flexibiliteit correct beoordeeld en het financiƫle potentieel van een WKK-installatie optimaal worden benut.

Dat heeft de volgende voordelen:
  • minimalisering van de totale energiekosten van een onderneming
  • duurzaam economisch bedrijf van de WKK-installatie
  • verbetering van de verzorgings- en planningszekerheid (stabilisering van de prijzen)
  • transparante, vereenvoudigde, duidelijke regeling van de gas- en stroominkoop
  • optimalisering van de cashflow-processen (door onderling afgestemde gas- en stroominkoop)
  • voorbereiding voor de levering van regelenergie (minutenreserves, secundaire regeling)