Dienstverleningen

 
In Duitsland biedt natGAS dienstverleningen rondom aardgas en stroom waarop afzonderlijk of als toevoeging een beroep kan worden gedaan. Bovendien staan de dienstverleningen voor aardgas ook ter beschikking in België, Frankrijk, Zwitserland en Oostenrijk.
 
Flexibiliteit als principe - met altijd hetzelfde streven om voor elke klant de maximale efficiëntie te bereiken!
 
 
 • Energie-inkoop en -verkoop
  Sinds de liberalisatie van de energiemarkt hebben gas en stroom zich ontwikkeld tot heel normale handelsproducten. Dat wil echter niet zeggen dat de in- en verkoop daardoor gemakkelijker is geworden. Integendeel: de energiemarkt is een complex systeem waarin de kansen en risico's in dezelfde mate gestegen zijn. Wie de kansen op de energiemarkt optimaal wil benutten, moet kunnen vertrouwen op omvangrijke knowhow en ervaring en moet bereid zijn om snel te reageren op veranderende marktsituaties, moet kansen herkennen, risico's tot een minimum beperken en veilig handelen.
   
  De natGAS dienstverleningen in de energie-in- en verkoop zijn gebaseerd op raamovereenkomsten via welke de standaardproducten op de termijn- of spotmarkt worden verhandeld. Desgewenst kunnen zij worden gecompleteerd met individueel afgestemde producten. De prijzen oriënteren zich aan de liquide energie-handelsplaatsen van Europa of aan andere “commodities” - steeds heel dicht bij de markten!


   
  • Gas- en stroominkoop of gas- en stroomverkoop - zonder verdere dienstverleningen.
  • Onderverdeling van de jaarhoeveelheid in verschillende, gestructureerde hoeveelheden - strikte roosters, flexibele roosters, residuaalhoeveelheid
  • Inkoop van de verschillende deelhoeveelheden voor willekeurige perioden op willekeurige tijdstippen
  • Verantwoordelijkheid voor de balanskring berust bij de klant of een derde
  • Eventueel handel van aardgas-dagbanden in 0,5 MW-stappen via de aanvullende dienstverlening 'gegarandeerde spotmarkttoegang' 
 • Energietransport
  natGAS verzorgt aardgastransporten vanaf de Europese en grensoverschrijdende of virtuele handelspunten tot aan de exits of de voedingspunten van de klanten en stroomtransporten van de leverancier naar de klant.

  Al naargelang de individuele behoeften voorziet zij in meetpunten met een remote datatransfer die de klant in staat stelt, zijn verbruik op elk moment via het partnerportaal van natGAS op te roepen en te bekijken.

  Verder reserveert natGAS de transportcapciteiten bij netproviders en verzorgt zij de afrekening van meer- en minderhoeveelheden.