Glossar

  • CEGH
    De Central European Gas Hub, CEGH, met kantoor in Oostenrijk, is een van de grote handelsplaatsen voor gas in Midden-Europa. 
  • Calorische waarde
    De calorische waarde staat voor de thermische energie die vrijkomt bij de verbranding van gas of andere brandstoffen. Vereenvoudigd uitgedrukt wordt de thermische energie vaak aangeduid als 'warmte'. De calorische waarde geeft de energie aan die vrijkomt bij volledige verbranding (in tegenstelling tot stookwaarde met waterdamp en afvalgassen). De waarde wordt meestal aangeduid in kilowattuur (kWh) per kubieke meter (m3). De stookwaarde houdt daarentegen geen rekening met deze 'verstopte' warmte. Daarom is zij altijd lager dan de calorische waarde. Bij aardgas bedraagt het verschil tussen calorische en stookwaarde elf procent.
  • CNG
    CNG staat voor Compressed Natural Gas. Aardgas wordt onder hoge druk gecomprimeerd en op deze wijze voornamelijk gebruikt voor de aandrijving van aardgasvoertuigen.