• Dataclearing
  Onder Dataclearing, gegevenszuivering, verstaat men de later plaatsvindende afstemming en eventuele correctie van de voedings- en afnamegegevens tussen de verantwoordelijken voor marktgebieden, transportnetbeheerders en balanskringverantwoordelijken.
 • Dagreferentieprijs
  De dagreferentiepijs is de prijs die op de betreffende leveringsdag op de EEX-website in €/MWh incl. weekeinden en feestdagen gepubliceerd wordt voor de dagelijkse spothandel in het vastgelegde referentiemarktgebied. De prijs is, vergeleken met de settlementprijs, gebaseerd op een volumegerelateerde gemiddelde van de prijzen over alle handelstransacties van de laatste handelsdag vóór de fysieke afsluiting.
 • Day-Ahead-Handel
  Bij de day-ahead handel worden stroom- en gashoeveelheden een dag vóór hun definitieve levering en betaling (gebaseerd op actuele verbruiksprognoses) gehandeld.
 • Dataclearing
  Onder Dataclearing, gegevenszuivering, verstaat men de later plaatsvindende afstemming en eventuele correctie van de voedings- en afnamegegevens tussen de verantwoordelijken voor marktgebieden, transportnetbeheerders en balanskringverantwoordelijken.
 • Dienstrooster
  Kwartiersgewijze weergave van over te dragen capaciteit tussen de balanskringen aan de hand van de parameters tijd en hoeveelheid.
 • Distributienetbeheerder
  Een distributienetbeheerder is de beheerder van het gasnet waarop het als overgavepunt of voor de verzorging van contractueel overeengekomen afnamepunten zijn aangesloten.
 • Distributiepunt
  Distributiepunten zijn de punten in een gastransportnet waar het gas kan worden verdeeld naar de leidingen van de klanten.
 • Doorvoer
  Een belangrijk bestanddeel van de liberalisering van de gasmarkt is de mogelijkheid om gas door de leidingen van andere ondernemingen te transporteren. Daarvoor moeten in elk geval de desbetreffend vereiste voorwaarden worden geregeld in een leveranciers-raamovereenkomst. Deze voorziet in een bindende regeling van de rechten en plichten van alle betrokkenen. Na aanvankelijke belemmeringen en bottlenecks functioneert de 'doorvoer' grotendeels storingsvrij en draagt daarmee bij aan de bevordering van de concurrentie.
 • Doorvoer- kosten
  Doorvoerkosten zijn de kosten die de netbeheerders berekenen voor het transport van 'vreemd' aardgas door hun netwerken. De tarieven worden bewaakt en goedgekeurd door het Duitse federale netwerkbureau De doorvoerkosten voor aardgas in Duitsland liggen volgens een onderzoek van de Duitse federatie van energieafnemers tussen 0,21 en 1,18 cent per kilowattuur (ct/kWh) – het gemiddelde ligt volgens het onderzoek bij 0,52 ct/kWh. (Stand november '09).