Glossar

 • EEG
  Het EEG behoort tot een hele serie wettelijke maatregelen waarmee de afhankelijkheid van fossiele energiebronnen zoals aardolie, aardgas of kolen en kerncentrales in de stroomopwekking moet worden teruggedrongen. Het voorziet in de bevordering van het gebruik van alternatieve energie├źn (zon, wind enz.) die zonder deze subsidie niet kostendekkend mogelijk zouden zijn.
 • EEX
  De European Energy Exchange, EEX met kantoor in Leipzig is een energiebeurs in Europa. De EEX ontstond in 2002 door de fusie van Power Exchange en de beurs in Frankfurt EEX.
 • EGEX
  De European Gas Exchange (EGEX), voor 100 % dochter van de EEX in Leipzig, biedt een spot- en termijnmarkt aan voor aardgas.
 • Emissies
  Vanwege het lage koolstofgehalte van aardgas is de CO2-emissie in de afvalgassen die ontstaan bij de verbranding van aardgas in vergelijking geringer dan bij andere fossiele brandstoffen.