Glossar

  • Halfwaardetijd
    Als halfwaardetijd betitelt men de tijdsspanne waarin een bepaalde hoeveelheid substantie door verval tot de helft verminderd is.
  • H-Gas
    Hoogcalorisch aardgas heeft een calorische waarde van ca. 11,5 kWh per m³. Daar tegenover staat het laagcalorische L-gas met een calorische waarde van ca. 10 kWh per m³. De onderscheiding tussen de beide gassoorten is van belang omdat gastoestellen dienovereenkomstig moeten worden ingesteld. Het is echter ook mogelijk om de gaskwaliteiten zodanig te veranderen dat zij aan de gestelde eisen voldoen.
  • Hoge druk
  • HPEK
    De handelsprocessen voor de elektriciteitsleveringen aan de klanten (HPEK) leveren uniforme en bindende voorschriften voor de overschakeling naar een andere leverancier in de geliberaliseerde stroommarkt. De voorschriften voor de overschakeling naar een andere gasleverancier zijn vervat in de regeling GeLi-Gas.