Glossar

 • Lage druk
 • Leveringscontracten
  Gasleveringscontracten treft men overal aan, van het boorgat tot aan de eindverbruiker. Daarin worden hoeveelheden, kwaliteit, leveringstijdstip en prijzen geregeld. Niet op de laatste plaats door de activiteiten van het Duitse federale kartelbureau worden de leveringscondities tussen importeurs en distribuerende gemeentelijke nutsbedrijven op aanzienlijk kortere termijn overeengekomen, hetgeen voor positieve concurrentie-impulsen zorgt.
 • LNG
  LNG (liquefied natural gas) is tot op -161 tot -164 °C afgekoeld, geflu├»diseerd aardgas en heeft ongeveer 1/600e van het aardgasvolume in gasvorm. Daarom biedt LNG vooral bij transport en opslag voordelen. Het kan via de weg, het spoor en over zee getransporteerd worden. Tot nu toe heeft deze transportvorm echter een ondergeschikte rol gespeeld omdat voor de complexe flu├»disering ongeveer 10 tot 25 procent van het energiegehalte van het gas nodig is. Als de te overbruggen afstanden tussen aardgasbron en verbruiker minder dan 2.000 kilometer bedragen, is het transport per aardgas-pipeline of als gecomprimeerd aardgas (CNG) economischer.
 • Liberalisering
  De Duitse gasmarkt is door de energierechtsnovelle in het jaar 1998 geopend voor de concurrentie. De energierechtsnovelle van 2003 voorzag in aanvullende regelingen voor de marktopening. Door de tweede wet voor de herziening van de energiewet van 7 juli 2005 wordt de EU-richtlijn 2003/55/EG van 26 juni 2003 omgezet in Duits recht. Deze wet schrijft voor dat uiterlijk vanaf 1 juli 2007 voor iedere Europese verbruiker van energie, dus zowel huishoudens als industrie, een compleet geliberaliseerde markt toegankelijk moet zijn. Doel is om zo veel mogelijk schakels van de leveringsketen aan de concurrentie te onderwerpen, zodat de verbruikers via deze concurrentie tegen de beste marktcondities kunnen worden verzorgd.
 • LPG
  LPG staat voor vloeibaar gas (Liquefied Petroleum Gas). Anders dan bij het LNG bestaat het uit propaan, butaan en mengsels daarvan die bij kamertemperatuur onder relatief geringe druk vloeibaar blijven (vandaar ook wel Low Pressure Gas genoemd). Het ontstaat als nevenproduct van de aardolieraffinade. Behalve voor stook- en kookdoeleinden wordt LPG ook gebruikt als brandstof voor voertuigen met ottomotor.