Glossar

  • MaBiS
    De Marktregels voor de doorvoering van de Balanskringafrekening Stroom (MaBiS) werden op 1 april 2011 van kracht. De door het federale netwerkagentschap besloten reguleringen betreffen de handelsprocessen en de marktcommunicatie van alle marktdeelnemers (balanscoördinator, distributienetbeheerder, leverancier, balanskringverantwoordelijke) binnen het kader van de balanskringafrekening.
  • Marktgebied
    Marktgebieden zijn samengevatte netwerkgedeelten waarbinnen vereenvoudigde transportvoorwaarden gelden. Het aantal marktgebieden in Duitsland is in de loop der jaren kleiner geworden, dat heeft de concurrentie weer doen opleven. Momenteel zijn er in Duitsland twee marktgebieden voor aardgas.
  • Middeldruk