Glossar

 • Regelzone
  Het 'Netzregelverbund' in Duitsland, de samenwerking op het gebied van netbeheer en -controle, is onderverdeeld in vier geografische gebieden, de zogenaamde regelzones. Per regelzone is de beheerder van het transportnetwerk verantwoordelijk voor het beheer van de regelzone en dus voor het evenwicht tussen de geleverde en de gedistribueerde hoeveelheid stroom.

  De vier beheerders van het transportnetwerk zijn:

  • 50Hertz Transmission,
  • TransnetBW,
  • Tennet TSO en
  • Amprion. 
 • RLM
  Registrerende capaciteitsmeting (RCM) beschrijft de registratie van de stroomverbruiken per kwartier en de aardgasverbruiken per uur van de klanten aan de hand van lastprofielmeters. Voor de registrerende capaciteitsmeting moeten gasklanten minimaal 1,5 GWh per jaar afnemen, stroomklanten minimaal 100.000 kWh. Voor alle klanten zonder registrerende capaciteitsmeting wordt het lastprofiel aan de hand van het standaard lastprofiel voorspeld en in de balans opgenomen.
 • RCMmD
  Registrerende capaciteitsmeting met dagelijkse onbalansverrekening.
 • Rendement
  Het rendement is de verhouding tussen afgegeven vermogen en toegevoerd vermogen.
 • RLMzD
  Registrerende capaciteitsmeting zonder dagelijkse onbalansverrekening.
 • Reservoirs
  Reservoirs zijn bedoeld om onbalansen tussen vraag en aanbod op te vangen en om bij te dragen aan de verzorgingszekerheid In de regel worden aardgasreservoirs in warme zomermaanden (mei - oktober), als de behoefte aan gas minder is, gevuld en in de wintermaanden (november - april) geleegd voor de dekking van extra behoefte. De meest gebruikelijke opslag- of bergingsvormen zijn ondergrondse poreuze gesteenten of cavernes In Duitsland bevinden zich momenteel 47 ondergrondse gasbergingen met een totaal volume van meer dan 20 miljard m3.