Glossar

  • WKK
    De warmtekrachtkoppeling (WKK) is de gelijktijdige winning van mechanische energie - die in de regel direct wordt omgezet in elektriciteit - en nuttige warmte voor verwarmingsdoeleinden of proceswarmte. In de meeste gevallen leveren WKK-krachtcentrales stadsverwarming voor openbare en particuliere gebouwen of zij voorzien als industriekrachtcentrales bedrijven van proceswarmte. WKK-krachtcentrales worden gesubsidieerd door het rijk.