Portfoliomanagement

Vanaf een bepaalde energie-afnamehoeveelheid kan een onderneming niet alleen het risico van de energie-inkoop breder spreiden, maar bovendien systematisch gepland inkopen en profiteren van de voordelen die een groothandelsmarkt biedt.


natGAS Portfoliomanagement

 
Met het portfoliomanagement van natGAS wordt de klanten een omvangrijk servicepakket geboden. Hoe groter de behoefte, hoe intensiever de afzonderlijke stappen van het energieverzorgingsproces worden doorlicht ten aanzien van de meest efficiƫnte vormgeving. Dit resulteert in een inkoopstrategie die zich weerspiegelt in de ondersteuning die de klant wordt geboden bij zowel de in- en verkoopbeslissingen als bij de doorvoering van alle in de markt vereiste transacties. Bij een energie-in- of -verkoop direct via natGAS gelden handelsprijzen plus transactiekosten. Afsluitende controlestappen zorgen voor een gewaarborgde performancevergelijking van doelstelling en resultaat. Daarmee kunnen voor de totaliteit van de energie-inkoop optimale flexibiliteit en resultaatgerichtheid worden bereikt.
 
Van deze oplossing kunnen klanten vooral profiteren als:
  • hun aardgasverbruik meer dan 100 GWh of hun stroomverbruik meer dan 50 GWh bedraagt
  • de onderneming meerdere standplaatsen heeft
  • zij ook op lange termijn streven naar een optimalisering van de inkoop
  • de bereidheid bestaat om actief de daarvoor vereiste capaciteiten beschikbaar te stellen
  • een centrale contactpersoon voor de besluitvorming en de communicatie met natGAS ter beschikking kan staan